skip to Main Content

Kalvestenene

I det sydlige hjørne af Hjarnø ligger et fredet areal med 10 større og mindre skibssætninger fra vikingetiden af samme type og størrelse som monumenterne fra Lindholm Høje, ved Ålborg. Overleveringerne fortæller, at Kong Hjarne er højsat her med sin mænd.

Oprindelig har gravpladsen omfattet mere end 20 skibsætninger. Men ved Nationalmuseets undersøgelse i 1935 lykkedes det kun at finde rester af og delvis restaurere 10, deriblandt Kong Hjarnes grav. “Skibene er op til 8 m lange, og dannet af oprejste kampsten. Tre af dem er udgravet, og i alle tre fandtes spor efter brandgrave, hvis sparsomme oldsagsindhold indskrænkede sig til nogle få lerkarskår.

Skibssætningerne tolkes i dag som et religiøst symbol på den dødes (gravlagtes) tilknytning til den nordiske mytologi – til guden Njord. Hans symbol er netop et skib – “Skidbladnir”, og det er ham der råder over vind og vejr, og derfor også ham, man skal påkalde for at få god sejlads og fangst.

Skibsætningerne “Kalvestenene”

Back To Top