skip to Main Content

Moræneø

Hjarnø er en flad moræneø dannet under sidste istid. Højeste punkt er knap 7 meter. Havet har flere steder omkring øen aflejret smalle bælter af nyt land.

Mest markant er nok Krumodderne på nord og sydsiden. Deres form tyder på, at de gradvist dannes af havstrømmene, som fører nyt vand til Horsens fjord. Samtidig “æder” havet sig ganske langsomt ind i øens sydøstlige kyst, og efterlader her stejle lerede kystskrænter. Hjarnøs form ændrer sig således konstant – omend det går meget langsomt.

Marker, skov og strand

Størstedelen af øen består af dyrkede marker. Kun ved Hjarnø By, på den nordlige halvdel af øen findes en lille, blandet løvskov.

Langs kysten er et næsten sammenhængende bælte af strandenge, som gennem tiderne har været brugt til kreaturgræsning. Levende hegn eller anden beplantning er meget sparsom, så der overalt på øen er god udsigt over landskaber og det omkringliggende hav.

Back To Top