skip to Main Content

Hjarnø kirke

Den lille hvidkalkede kirke ligger som en smuk landkending ned til stranden umiddelbart øst for færgelejet.

Lige som mange andre ø-kirker er Hjarnø kirke opført forholdsvis sent, antageligt engang i 1500-tallet. Det er dog sandsynligt, at der på stedet har stået en romansk bygning, men det meget flikkede murværk har udover norddørens spidsbue ingen daterende enkeltheder.

Ved en brand i 1804 ødelagdes en del af kirkens træværk. Senere i 1877 tilføjedes et lille bindingsværkstårn på kirken – en såkaldt tagrytter med pyramidespir.

Kirkeskibet i Hjarnø kirke er et vikingeskib, hvilket er enestående i en dansk kirke.

Kirken er åben i dagtimerne.

Du kan se mere om Hjarnø sogn og finde kontaktoplysninger her

Back To Top