skip to Main Content

Borgerbudgettering Hjarnø 2020 #2

Hvornår:
24. november 2020 kl. 19:00 – 22:00 Europe/Copenhagen Tidszone
2020-11-24T19:00:00+01:00
2020-11-24T22:00:00+01:00
Hvor:
Hjarnø forsamlingshus

Borgerbudgettering Hjarnø 2020 (Vi prøver igen og Corona sikre os)  
Hjarnø beboerforening har ansøgt om at Hjarnø igen kan få del i midlerne til borgerbudgettering. Det har fået og der er 75000 kr. på højkant til gode projekter.
 
Beboerforeningen har bedt undertegnede om at stå for processen og jeg har glædeligt taget handsken op. Jeg har i den tidligere udmelding lovet at vi “gør som vi plejer” og at ingen på den måde skal være nervøse for at noget har ændret sig. Men denne udmelding kan jeg desværre ikke holde da covid-19 sætter visse hindringer i vejen. Derfor fastholdes konceptet, men der ændres på måden og forløbet.
 
Hvad er borgerbudgettering For en god ordens skyld kommer her tankerne omkring borgerbudgettering. Ideen bag er, at det de mennesker, der lever i områderne der vil være bedst til at vurdere hvorledes midlerne skal bruges. De midler vi får, de 75000 kr, er mærket under en fælles overskrifte der hedder “bosætning og fremme af lokalsamfundet”. Det betyder at vi kan få rigtig mange ideer i spil under det tema. En anden vigtig del af borgerbudgettering er, at pengene fordeles gennem en demokratisk proces. Den demokratiske proces er defineret af lokalsamfundet og i tilfældet Hjarnø er det beboerforeningen der har sat rammerne for processen. Processen er overvåget af Hedensted Kommune.
 
For at deltage og have stemmeret skal man være over 18 år og have bop”æl på Hjarnø. Man kan godt opstille projekt/ide selvom man ikke deltager ved selve opstartsmødet den 20-10. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Afstemningen er ikke anonym.
 
Tirsdag den 20-10-2020 kl 19 i forsamlingshuset. Vi mødes og de indkomne forslag fremlægges. Hvert oplæg/ide får mulighed for 5 min til Pitch af deres ide. Der vil være mulighed for networking med god afstand og der vil være øl og vand. Der vil være mulighed for at komme med ideer helt frem til afstemningen, men dette er eneste dag hvor der er mulighed for fremlæggelse af ideerne (ellers skal du selv rundt på Øen). Alle ideer skal indeholde et budget senest ved afstemningsdagen. Gruppen eller personen der fremlægger en ide er selv tovholder på ideen og står for at den, ved eventuelt tilskud, bliver virkeliggjort. Alle ideer skal lave et kort skriv (max 1/2 A4), dette skriv ligges på en midlertidig side på hjemmesiden eller andet sted hvor det er tilgængeligt for alle.
 
Mandag den 24-11-2020 kl 19 i forsamlingshuset. Afstemningsdagen, alle ideer fremlægges med 2 min pr ide. Derefter afstemning af to omgange. Først afgives tre stemmer pr person. Der skal stemmes på tre projekter. De tre projekter med flest stemmer g”år så videre til finalen. I finalen har alle en stemme og vinderen er det projekt der får flest stemmer. Hvis det vindende projekt ikke har brug for alle midlerne går de resterende midler videre til næste projekt og så videre indtil alle midler er brugt. Øl og vand serveres. Der vil p”å dagen bliver sørget for afstand og kontrol med antal deltagere, således at vi lever op til myndighedernes krav.
 
Så læg hovedet i blød eller kom frem med det ønske du altid har haft for dit lokalsamfund. Alt er muligt.
 
Vel mødt.
 
Søren Noes

Back To Top